ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van De Wieuw NV.
Door het gebruiken of betreden van onze website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zullen hieronder verder verduidelijkt worden.

Onze ondernemingsgegevens

DE WIEUW NV
Maatschappelijke zetel:
Kronenburgstraat 24, 2000 – Antwerpen België.
RPR Antwerpen.

Fysieke verkooppunten:
Scheldestraat 59, 2000 – Antwerpen België.
U kan ons contacteren via:
- Telefoon: 03/244.13.14
- Via het e-mailadres info@dewieuw.be.

Stationsstraat 107 - 9100 Sint-Niklaas België.
U kan ons contacteren via:
- Telefoon: 03/206.72.30
- Via het e-mailadres sintniklaas@dewieuw.be.

BTW nummer: BE 0422.764.206

1. Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Wieuw NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kronenburgstraat 24 – 2000 Antwerpen, BTW BE 0422.764.206, RPR Antwerpen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Wieuw nv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Wieuw NV aanvaard zijn.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn bedoeld om de klant een duidelijker beeld te geven bij het gewenste product. Moest deze foto niet overeenstemmen met het aangeboden product zal dit steeds expliciet vermeld staan welke bepaalde elementen van een foto niet standaard bijgeleverd worden. 

3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Wieuw nv niet. De Wieuw nv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de opgegeven nummer.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Wieuw nv. De Wieuw nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Online aankopen

Via onze webshop heeft de bezoeker toegang tot een online selectie van ons assortiment. Deze kan de bezoeker, mits aanmaken van een account, aankopen door gebruik van het digitale winkelmandje. Wanneer de koper de gekozen producten wenst af te rekenen kan dit door verder te gaan naar de check-out.

U kan via onze online webshop ook cadeaubonnen aankopen. Deze cadeaubonnen mogen niet cash terugbetaald of ingeruild worden. De cadeaubonnen zijn op dit moment enkel bruikbaar in onze fysieke winkels. De cadeaubonnen zijn niet herlaadbaar. Indien ze via onze online webshop aangekocht worden, krijgen klanten deze uitsluitend digitaal toegestuurd via mail.

Hier krijgt de koper een overzicht ter controle van zijn order. Bij mogelijk ongewenste producten, kunnen deze alsnog geschrapt worden uit het order. Naast de  opsomming van de producten krijgt de koper ook een overzicht van mogelijke kortingen, subtotalen en de totaalprijs van zijn order (inclusief btw). Bij een verkregen voucher kan de koper deze ook via deze pagina toevoegen aan zijn order.

Onder het menu ‘Verzending en facturering’ krijgt de bezoeker de mogelijkheid om zijn persoonlijke informatie in te vullen alsook een mogelijk verschillend afleveradres te vermelden.

Vervolgens kan de koper overgaan tot veilige online betaling. Deze online betaling zal verricht worden via de veilige betaalomgeving van Ogone. Hierdoor kan de koper er zeker van zijn dat zijn gegevens veilig zijn. De Wieuw aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddelijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd. 

De Wieuw NV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

5. Levering en uitvoering van de overeenkomst 

DE LEVERINGSVOORWAARDEN:

Via onze webshop op www.dewieuw.be leveren wij uitsluitend naar adressen binnen de BENELUX en Frankrijk. We leveren onze producten van maandag tot vrijdag, tussen 8:00 en 17:00 (uitgezonderd feestdagen). Het inpakken en leveren van uw pakket gebeurt binnen de 2 tot 5 werkdagen, afhankelijk van onze voorraad en/of de externe bezorger.

De Wieuw is niet verantwoordelijk voor mogelijke vertraging van de bezorger (Bpost of andere koerierdienst). Bij een mogelijk probleem of lange vertraging, heeft u het recht om na 30 dagen, de bestelling te annuleren en uw betaling terug te vorderen.

We rekenen een verzendingskost aan voor alle bestellingen onder €99,95. In dit geval rekenen wij een verzendingskost aan van €8,50 (voor België). Alle bestellingen boven de €99,95 worden gevrijwaard van verzendingskosten. Eventuele extra kosten kunnen in rekening gebracht worden bij het verzenden van uitzonderlijke maten of gewichten.

Voor Nederland bedraagt de verzendkost €11,95, voor Luxemburg €14,95 en voor Frankrijk, Italië en Spanje €18,50. Voor alle andere landen kan De Wieuw mogelijke verzending alsnog na betaling annuleren en crediteren.

Via de shipping manager (een stap bij het aankoop-proces), kiest de koper zelf de leverwijze van het pakket. Bij deze keuze wordt de koper nogmaals ingelicht over de voorwaarden van de betreffende keuze. Zo kan het pakket geleverd worden aan huis, op een adres naar keuze, kan de koper deze ophalen bij een ophaalpunt of bij ons in de winkel.

BETALINGSVOORWAARDEN:

De Wieuw is een naamloze vennootschap die onderhevig aan btw. De 21% btw zal telkens bij het vervolledigen van uw online bestelling getoond en doorgerekend worden in uw totaal aankoopbedrag.

We rekenen een verzendingskost aan van €8,50 voor alle bestellingen in België onder €99.95. Alle bestellingen boven de €99,95 worden gevrijwaard van verzendingskosten. Eventuele extra kosten kunnen in rekening gebracht worden bij het verzenden van uitzonderlijke maten of gewichten. Prijzen voor de overige landen staan hier boven vermeldt.

DE WETTELIJKE GARANTIE:

De geleverde producten moeten steeds in goede staat zijn en dus werkend. Bij een afwijking van deze regel heeft de klant de mogelijkheid tot reparatie, vervanging of terugbetaling van dat betreffende product.

6.  Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Wieuw nv.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Wieuw nv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7.  Herroepingsrecht

Als klant kan je beroep doen op het herroepingsrecht. Deze wetgeving geeft u, als klant, het recht om binnen de 14 kalenderdagen na levering je te bedenken. Is dit het geval, stuur je een e-mail naar info@dewieuw.be en vraagt u ‘een formulier voor herroeping’ aan. Van zodra we dit document ingevuld hebben ontvangen in combinatie met het teruggekregen product (in goede staat), betalen wij de totale kost van de betreffende producten terug.

Let op; het product moet ongebruikt, in de originele én ongeopende verpakking teruggestuurd worden, anders geldt dit herroepingsrecht niet.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, De Wieuw nv via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Wieuw nv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de fysieke winkel De Wieuw nv – Scheldestraat 59 te Antwerpen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Wieuw zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Wieuw nv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Wieuw nv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Wieuw nv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Wieuw nv.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de De Wieuw nv was geboden

8. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Wieuw nv.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Wieuw nv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

9. Klantendienst

De klantendienst van De Wieuw nv is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 244/13.14 van maandag tot en met zaterdag van 09:30 tot en met 18:00, via e-mail op info@dewieuw.be of per post op het volgende adres Scheldestraat 59, 2000 te Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

10. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Wieuw nv beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Wieuw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen, en dit overeenkomstig artikel 6 va de huidige voorwaarden. 

11. Privacy beleid

De Wieuw hecht belang aan de privacy van uw persoonlijke data. Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens. Wij bevestigen hierbij dat alle gegevens in ons bezit uitsluitend gebruikt worden voor professionele doeleinden met betrekking tot onze eigen producten en diensten. U mag er dus zeker van zijn dat uw gegevens noch worden doorgegeven, noch worden doorverkocht aan derden.

De Wieuw NV kan volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam,
- Uw adresgegevens,
- Uw telefoonnummer,
- Uw e-mailadres,
- Uw IP-adres.

De Wieuw NV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Wieuw NV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

De Wieuw NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De duurtijd waarvan we uw gegevens in bewaring nemen is onbepaald maar kan op ieder moment stop gezet worden.

De Wieuw NV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website van De Wieuw NV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

De Wieuw NV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De Wieuw NV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Wieuw nv bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens worden maximaal 24 maanden bijgehouden.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij het houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Wieuw NV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Wieuw NV heeft hier geen invloed op.

De Wieuw nv heeft Google geen toestemming gegeven om via De Wieuw nv verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De Wieuw nv maakt gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op. Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze

cookie geplaatst wordt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dewieuw.be.

De Wieuw nv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De Wieuw nv neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Wieuw nv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

12. Aantasting geldigheid - Niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Wieuw nv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

De vernietiging (of nietigheid) van een clausule zal beperkt blijven tot die clausule en zal geen invloed hebben op de overige bepalingen van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren om een clausule die nietig of onafdwingbaar blijkt te vervangen door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

13. Volledigheid van geldende voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Wieuw nv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Contacteer ons

Heb je vragen in verband met onze algemene voorwaarden, privacy beleid of andere zaken, neem dan gerust contact op met ons.

SCHELDESTRAAT 59
ANTWERPEN
2000 BELGIË